Pemeriksaan Bajet Mengurus Tahun 2018

Berlangsung hari ini Pemeriksaan Bajet Mengurus Tahun 2018 di Bilik e-Persidangan, Pusat Teknologi Maklumat UMT.

Mesyuarat dihadiri oleh wakil dari KPT dan MOF dan UMT diketuai oleh YBhg. TNC HEPA UMT, Prof. Madya Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali.

PORTAL UMT