Mesyuarat Pembukaan Audit Penyata Kewangan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016

Mesyuarat telah diadakan di Bilik e-Persidangan, PPTM dan dipengerusikan oleh YBhg. TNC HEPA UMT, Prof. Madya Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali melibatkan pihak auditor dari Tetuan Azlan Aziz & Partners, wakil Jabatan Audit Negara Cawangan Terengganu dan pegawai dari Pejabat Bendahari diketuai oleh Bendahari UMT, Pn. Zahara Kedri.

Proses pengauditan akan berlangsung mulai 10 – 20 April 2017 di Pejabat Bendahari.

Semoga semoga urusan dipermudahkan ke arah penyampaian perkhidmatan yang lebih cemerlang akan datang.

PORTAL UMT