Misi, Visi & Objektif

Visi

Menjadi pusat kecemerlangan perkhidmatan pengurusan kewangan universiti.

Misi

Memberi perkhidmatan cemerlang dalam pengurusan kewangan selaras dengan piawaian profesional dan peraturan yang berkuatkuasa.

Objektif Pejabat Bendahari

Memberi perkhidmatan sokongan kewangan kepada semua Warga UMT, aktiviti dan fakulti-fakulti, pra-siswazah dan pasca siswazah dengan cekap dan berkesan ke arah meningkatkan tahap profesionalisma pentadbiran kewangan dan prestasi keseluruhan UMT selaras dengan peraturan dan pekeliling kewangan yang berkuatkuasa.