Bahagian Perancangan dan Dasar

Objektif Bahagian

Menggubal dasar-dasar kewangan universiti yang komprehensif bagi menjamin kelestarian pengurusan kewangan universiti melalui pengurusan hasil dan pelaburan yang cekap serta belanjawan yang efisyen.

Seksyen :

  • Seksyen Belanjawan
  • Seksyen Hasil dan Pelaburan