Bahagian Kawalan dan Pemantauan

Objektif Bahagian

Menjalankan pemantauan serta kawalan yang menyeluruh ke atas pengurusan kewangan universiti dilaksanakan dengan telus serta menggunakan sumber yang ada dengan efisyen dan optimun

Seksyen :

  • Seksyen Akaun
  • Seksyen Pengurusan Aset
  • Seksyen Pentadbiran dan Pengurusan Kualiti