Bahagian Perkhidmatan Kewangan Berpusat

Objektif Bahagian

Melaksnakan pengurusan kewangan universiti meliputi proses perolehan, kewangan pelajar dan kewangan staf dengan efisyen selaras dengan peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa.

Seksyen

  • Seksyen Perolehan
  • Seksyen Kewangan Pelajar
  • Seksyen Kewangan Staf