Bahagian Perkhidmatan Zon Kewangan

Objektif Bahagian

Melaksanakan pengursan kewangan PTJ merangkumi proses perolehan, pembayaran dan pengurusan tabung amanah selaras dengan peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa.

Seksyen:

  • Zon Kewangan Pentadbiran
  • Zon Kewangan Akademik
  • Zon Kewangan Penyelidikan