Seksyen Akaun

Objektif Seksyen

Menyediakan Laporan Tahunan, Prestasi Kewangan dan Penyata Kewangan Bulanan UMT yang benar dan saksama mengikut peraturan-peraturan dan garis panduan kewangan yang berkuatkuasa dengan tepat pada masa yang ditetapkan

Fungsi Seksyen

  • Penyelenggara akaun universiti
  • Penyediaan laporan kewangan universiti
  • Pengurusan pengeluaran cek dan EFT
  • Penyelenggaraan sistem SAGA Century dan server kewangan