Seksyen Pentadbiran dan Pengurusan Kualiti

Objektif Seksyen

Menjalankan urusan pentadbiran serta menjalankan pengurusan kualiti MS ISO 9001 peringkat jabatan dengan cekap dan efisyen selarasengan peraturan dan pekelililing yang berkuatkuasa.

Fungsi Seksyen

  • Pengurusan pentadbiran jabatan
  • Penyelenggaraan Sistem Pengurusan Kualiti jabatan
  • Pengurusan waran penerbangan universiti
  • Pemantauan tuntutan rawatan pergigian universiti