Seksyen Kewangan Staf

Objektif Seksyen

Mengurus dan memastikan semua urusan pembayaran gaji, pinjaman kenderaan dan komputer serta elaun cuti belajar dilaksanakan selaras dengan peraturan dan pekeliling kewangan yang berkuatkuasa.

 

Fungsi Seksyen

  • Pengurusan kewangan staf  (emolumen dan saraan)
  • Pengurusan kewangan staf (tanpa emolumen)
  • Pengurusan pinjaman kenderaan dan komputer
  • Pengurusan kewangan cuti belajar staf
  • Penyediaan penyata pendapatan tahunan