Zon Kewangan Penyelidikan

Objektif Zon

Melaksanakan pengurusan kewangan PTj pusat kecermelangan merangkumi pembayaran kumpulan wang mengurus, penyelidikan, perundingan dan akaun amanah serte menyenggara maklumat kewangan dengan efisyen selaras peraturan berkuatkuasa

Fungsi Zon

  • Pengurusan kewangan PTJ Pusat Kecermelangan
  1. Belanja mengurus
  2. Penyelidikan
  3. Perundingan
  4. Akaun amanah
  • Penyelenggaraan maklumat kewangan penyelidikan, perundingan dan akaun amanah