Zon Kewangan Akademik

Objektif Zon

Melaksanakan pengurusan kewangan PTJ akademik merangkumki pembayaran kumpulan wang mengurus, penyelidikan, perundingan dan akaun amanah serte menyenggara maklumat kewangan dengan efisyen selaras peraturan berkuatkuasa.

Fungsi

  • Pengurusan kewangan PTj Akademik
  1. Belanja mengurus
  2. Penyelidikan
  3. Akaun amanah
  • Pengurusan kewangan Kolej Kediaman dan Aakaun Amanah Pelajar