Zon Kewangan Pentadbiran

Objektif Zon

Melaksanakan pengurusan kewangan PTJ sokongan merangkumi pembayaran kumpulan wang mengurus, penyelidikan, perundingan dan akaun amanah serta menenggara maklumat kewangan dengan efisyen selaras peraturan berkuatkuasa

Fungsi Seksyen

  • Pengurusan PTj Sokongan Pengurusan
  1. Belanja mengurus
  2.  Akaun amanah
  • Pengurusan pembayaran berpusat meliputi
  1. Utiliti
  2. Bahan api
  3. Waran penerbangan
  4. Penyelenggaaan kenderaan
  • Penyediaan laporan pembayaran