Surat Pekeliling Pejabat Bendahari

Bilangan/TahunPerkara 
Bil 1 Tahun 2018SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.1 TAHUN 2018
- PINDAAN KADAR ELAUN FELO KOLEJ SISWA (FKS) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
SPB01 2018
Bil 2 Tahun 2018SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.2 TAHUN 2018
- PINDAAN PIHAK BERKUASA MELULUS PINJAMAN KENDERAAN & KOMPUTER UMT

a. Para 4: Pekeliling Bendahari Bil. 11 Tahun 2017; dan b. Para 5: Pekeliling Bendahari Bil. 12 Tahun 2017 -adalah dibatalkan-
SPB02 2018
Bil 3 Tahun 2018SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.3 TAHUN 2018
- LARANGAN MEMBUAT TUNTUTAN PERJALANAN PALSU DI KALANGAN STAF UMT
SPB03 2018
Bil 01 Tahun 2017SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL 1 TAHUN 2017
- TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI BULANAN BAGI TAHUN 2017
SPB01-2017
Bil 02 Tahun 2017SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL 2 TAHUN 2017
- PERUBAHAN KATEGORI ASET UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
SPB02-2017
Bil 05 Tahun 2017SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL 5 TAHUN 2017 - TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI BULANAN BAGI TAHUN 2018SPB05-2017
Bil 01 Tahun 2016SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL 1 TAHUN 2016
- PERMOHONAN PERUNTUKAN ATAU BANTUAN KEWANGAN KEPADA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI PERLU MELALUI NAIB CANSELOR
SPB01-2016
Bil 02 Tahun 2016SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2016
- PERATURAN PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TAHUN KEWANGAN 2016
SPB022016
Bil 03 Tahun 2016SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2016
- PINDAAN SYARAT-SYARAT ELAUN GANTIAN KERETA RASMI JABATAN

Syarat pemberian elaun gantian kereta rasmi para 6.0, Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2014 adalah dibatalkan
SPB032016
Bil. 1 Tahun 2015SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2015
- PINDAAN KELAYAKAN TUNTUTAN TAMBANG GANTIAN

Para 4.8 pada Pekeliling Bendahari Bil. 6 Tahun 2010 adalah dibatalkan
SPB 1 2015
Bil. 2 Tahun 2015SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2015
- PINDAAN KADAR KERAIAN RASMI PEJABAT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Membatalkan para 3, Surat Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2011
SPB 2 2015
Bil. 3 Tahun 2015SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2015
- PERATURAN PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TAHUN KEWANGAN 2015
SPB 3 2015