Zon Kewangan Penyelidikan

Mohd Ridzuan bin Mamat
Penolong Bendahari Kanan
09-668 3851
ridzuan@umt.edu.my
Royuana binti Awang
Penolong Akauntan Kanan
09-668 3722
royuana@umt.edu.my
Noor Eliani binti Mohd Tia
Penolong Akauntan
09-668 3721
elia@umt.edu.my
Siti Fazilah binti Darwis
Penolong Akauntan
09-668 3721
sfazilah@umt.edu.my
Nurul Fatihah binti Mohamed
Pembantu Akauntan
09-668 3721
n.fatihah@umt.edu.my
Noorsalizawati binti Sidik
Pembantu Akauntan
09-668 3721
noorsalizawati@umt.edu.my
Wan Fathiah binti Tun Abdullah
Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan
09-668 3721
w_fathiah@umt.edu.my
No. Faksimili Zon Kewangan Penyelidikan
09-668 3848
PORTAL UMT