HUBUNGI KAMI

Pejabat Bendahari
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu
Telefon : 09-668 4111 / 09-668 4136
Fax : 09-668 4217
Email : pejabat.bendahari@umt.edu.my