Bahagian Pengurusan Dana

Seksyen Hasil

  • Pengurusan hasil janaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, perundingan dan khidmat sokongan universiti
  • Pengurusan tunai
  • Pengurusan GST

Seksyen Bajet

  • Perancangan & permohonan bajet
  • Pemantauan dan pelaporan bajet

Seksyen Kewangan Pelajar

  • Pengurusan kewangan pelajar prasiswazah dan pasca siswazah meliputi pengebilan yuran, kutipan dan pengurusan hutang pelajar