Bahagian Perkhidmatan Kewangan

Seksyen Perolehan

 • Pengurusan perolehan universiti
 • Pengurusan perolehan item guna sama
 • Pengurusan bayaran projek pembangunan

Seksyen Kewangan Staf

 • Pengurusan kewangan staf
 • Pengurusan pinjaman kenderaaan dan komputer
 • Pengurusan kewangan cuti belajar staf

Seksyen Zon Kewangan

Penyelidikan

 • Pengurusan bayaran PTJ Pusat Kecemerlangan:
  1. Belanja mengurus
  2. Penyelidikan
  3. Perundingan
  4. Akaun Amanah
 • Penyenggaraan maklumat kewangan penyelidikan, perundingan dan akaun amanah

Akademik

 • Pengurusan bayaran PTJ Akademik:
  1. Belanja mengurus
  2. Penyelidikan
  3. Akaun Amanah
 • Pengurusan kewangan Kolej Kediaman dan Akaun Amanah Pelajar

Pentadbiran

 • Pengurusan bayaran PTJ Sokongan Pengurusan :
  1. Belanja mengurus
  2. Akaun Amanah
 • Pengurusan bayaran berpusat meliputi :
  1. utiliti
  2. bahan api
  3. waran penerbangan
  4. penyelenggaraan kenderaan
 • Penyediaan laporan¬† pembayaran