Bahagian Perakaunan & Aset

Seksyen Akaun dan Pengurusan Risiko

Perakaunan

  • Penyenggaraan akaun Universiti
  • Penyediaan laporan kewangan Universiti
  • Pengurusan EFT dan penyediaan cek
  • Penyenggaraan sistem kewangan SAGA Century dan server kewangan

Pengurusan Risiko

  • Pengurusan Risiko Kewangan

Seksyen Kewangan Aset

  • Pengurusan kewangan aset Universiti
  • Pengurusan perlindungan insuran ke atas harta Universiti