Seksyen Kewangan Aset

Nurul Ahida binti Ahmad
Penolong Bendahari Kanan
09-668 4410
ahidaahmad@umt.edu.my
Romaizam binti Marzuan
Penolong Akauntan
09-668 4228
maizam@umt.edu.my
Norroziana binti Mohammad
Penolong Akauntan
09-668 4854
roziana@umt.edu.my
Abu Bakar bin Mamat
Pembantu Tadbir Kewangan
09-668 4854
abubakar@umt.edu.my