Seksyen Hasil dan Pelaburan

Mohd Ridzuan bin Mamat
Ketua Penolong Bendahari
09-668 4380
ridzuan@umt.edu.my
Siti Fazilah binti Darwis
Penolong Akauntan
09-668 4886
sfazilah@umt.edu.my
Zuria Asmayati binti Alis
Penolong Akauntan
09-668 4886
zuria@umt.edu.my
Nur Shahadah binti Aziz@Abdul Aziz
Pembantu Akauntan
09-668 4136
shahadah.aziz@umt.edu.my