Previous slide
Next slide

Pekeliling/Surat Pekeliling/Info Kewangan

Pekeliling/Surat Pekeliling/Info Kewangan

Senarai pekeliling Bendahari untuk rujukan
Klik Sini

e-Pembekal

e-Pembekal

Pembekal berdaftar UMT
Klik Sini

e-Penyata

e-Penyata

Portal Penyata Gaji Staf UMT
Klik Sini

Penyata Kewangan UMT

Penyata Kewangan UMT

Klik Sini

MyPay

MyPay

Portal Penunjuk Ajar Sambilan UMT
Klik Sini

e-Perolehan UMT

e-Perolehan UMT

Sistem eP@UMT
Klik Sini

e-Payment

e-Payment

Portal e-Pembayaran UMT
Klik Sini
Hubungi Kami
Lain-lain