UMT/SH11/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALBUM KONVOKESYEN UNTUK KEGUNAAN MAJLIS KONVOKESYEN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

UMT/SH12/2017
SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

UMT/SH13/2017
SEBUT HARGA MENGAMBIL, MENGHANTAR DAN MENCUCI DRY CLEANING PAKAIAN AKADEMIK (VIP, PENSYARAH DAN PELAJAR/GRADUAN) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Untuk maklumat lanjut layari http://onlinepembekal.umt.edu.my/