Seksyen Kewangan Aset

Objektif Seksyen

Melaksanakan urusan pendaftaran, pemeriksaan dan pelupusan aset dengan efektif dan berkesan

Fungsi Seksyen

  • Pengurusan aset universiti meliputi :
  1. Perekodan
  2. Pendaftaran
  3. Pemeriksaan
  4. Pelupusan
  5. Kehilangan dan Hapus Kira
  • Pengurusan perlindungan insuran ke atas universiti