Search
Seksyen Pembayaran
Objektif Bahagian

Melaksanakan perkhidmatan kewangan yang efisyen melalui pengurusan bayaran universiti (bayaran kepada pembekal/staf/pelajar) serta penyediaan pelaporan yang berkaitan mengikut peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa

Fungsi Seksyen
  • – Pengurusan bayaran baucar universiti
  • – Pengurusan bayaran berpusat (utiliti, bahan api, waran penerbangan, penyelenggaraan kenderaan & kad korporat)
  • – Pengurusan kewangan staf
  • – Pengurusan pinjaman kenderaan dan komputer
  • – Pengurusan kewangan cuti belajar staf
  • – Penyediaan laporan prestasi pembayaran universiti
Hubungi Kami
Lain-lain