Search
Seksyen Kewangan Pelajar
Ahmad Fazli bin Mohamed
Penolong Bendahari Kanan
09-668 4377
fazli@umt.edu.my
Fatimah Zahara binti Ab. Wahab
Penolong Akauntan Kanan
09-668 4373
ara@umt.edu.my
Salmiza binti Sulong
Penolong Akauntan
09-668 4246
salmiza@umt.edu.my
Nor Azizan binti Ali
Penolong Akauntan
09-668 4246
azie@umt.edu.my
Munirah binti Ahmad
Penolong Akauntan
09-668 4246
munirahahmad@umt.edu.my
Anis Hazunee binti Hassan
Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan
09-668 4136
zunee@umt.edu.my
Noliza binti Omar
Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan
09-668 4246
noliza@umt.edu.my
Hubungi Kami
Lain-lain