Search
Seksyen Pentadbiran
Objektif Seksyen

Menjalankan urusan pentadbiran serta menjalankan pengurusan kualiti peringkat jabatan dengan cekap dan efisyen selaras dengan peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa.

Fungsi Seksyen

– Pengurusan pentadbiran dan sumber manusia Pejabat Bendahari
– Pengurusan kewangan
– Pengurusan tiket penerbangan universiti
– Pengurusan kualiti-QMS&ISMS
– Pemantauan sistem e-Gig

Hubungi Kami
Lain-lain