Search
Seksyen Pengurusan Kewangan Aset
Nurul Ahida binti Ahmad
Penolong Bendahari Kanan
09-668 4410
ahidaahmad@umt.edu.my
Suraya binti Wahid
Penolong Akauntan
09-668 4228
suraya_w@umt.edu.my
Salihah binti Mohd Yusof
Penolong Akauntan
09-668 4854
salihahmy@umt.edu.my
Haris bin Wan Ibrahim
Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan
09-668 4854
haris@umt.edu.my
Hubungi Kami
Lain-lain