Search
Seksyen Pengurusan Akaun dan Sistem
Objektif Seksyen

– Melaksanakan sistem pengurusan perakaunan dan kewangan dengan cekap dan berkesan
– Menyediakan Penyata Kewangan universiti yang tepat dan boleh dipercayai kepada pemegang taruh
– Memastikan transaksi kewangan diperakaunkan dengan tepat dan mematuhi piawaian perakaunan dan peraturan kewangan yang berkuatkuasa
– Memberi khidmat nasihat yang berkualiti dan berkesan dalam perkhidmatan perakaunan dan kewangan selaras dengan amalan terbaik
– Melaksanakan urusan perbankan universiti serta urusan pertukaran kuasa kewangan dengan pihak bank selaras dengan peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa

Fungsi Seksyen

– Penyelenggaraan akaun universiti
– Penyediaan laporan kewangan universiti
– Pengurusan EFT dan penyediaan cek
– Penyelenggaraan sistem kewangan SAGA Century dan server kewangan
– Penyelenggaraan maklumat penyelidikan, perundingan dan akaun amanah
– Urusan surat menyurat Panjar Wang Runcit
– Pengurusan Kad Korporat universiti

Hubungi Kami
Lain-lain