Search
Seksyen Perolehan
Objektif Seksyen

Memastikan semua jenis perolehan yang dilaksanakan selaras dengan peraturan dan pekeliling kewangan yang berkuatkuasa.

Fungsi Seksyen

– Pengurusan perolehan universiti
– Pengurusan penyediaan Pesanan Belian universiti
– Pengurusan perolehan item gunasama
– Pengurusan bayaran projek pembangunan
– Penyediaan laporan pembelian universiti

Hubungi Kami
Lain-lain