Search
Seksyen Kewangan Pelajar
Objektif Seksyen

Memberi perkhidmatan kewangan kepada semua pelajar UMT dengan cekap dan berkesan ke arah meningkatkan hasil universiti dan mutu pentadbiran kewangan Pejabat Bendahari selaras dengan peraturan dan pekeliling kewangan yang berkuatkuasa.

Fungsi Seksyen

Pengurusan kewangan pelajar meliputi pengebilan yuran, kutipan dan pengurusan hutang pelajar

Hubungi Kami
Lain-lain