Search
Seksyen Bajet
Objektif Seksyen

Melaksanakan pengurusan kewangan universiti yang efisyen meliputi perancangan, permohonan, pemantauan dan pelaporan bajet mengikut peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa.

Fungsi Seksyen

– Perancangan dan permohonan bajet
– Pemantauan dan pelaporan bajet

Hubungi Kami
Lain-lain