Search
Sekretariat Endowmen & Pelaburan UMT
Prof.Madya Dr. Azwadi bin Ali
Ketua Bidang Perakaunan, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial
09-668 4208/3449
azwadi@umt.edu.my
Dr. Ahmad Shauqi bin Hj. Mohamad Zubir
Pensyarah Universiti, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial
09-668 3794
shauqi@umt.edu.my
Dr. Hassilah binti Salleh
Pensyarah Universiti, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik
09-668 3380
hassilah@umt.edu.my
Fauziah binti Mahmud
Timbalan Bendahari
09-668 4382
mfauziah@umt.edu.my
Hubungi Kami
Lain-lain