Search
Seksyen Pengurusan Hasil, Endowmen & Penjanaan Pendapatan
Objektif Seksyen

Memastikan semua hasil , dana endowmen dan penjanaan pendapatan Universiti diperoleh dan dilaksanakan selaras dengan peraturan dan pekeliling kewangan yang berkuatkuasa. 

Fungsi Seksyen

– Pengurusan hasil Universiti
– Pengurusan dana endowmen Universiti
– Pengurusan penjanaan pendapatan Universiti
– Penyediaan laporan penjanaan pendapatan Universiti

Hubungi Kami
Lain-lain