Seksyen Perolehan

Objektif Seksyen

Memastikan semua jenis perolehan yng dilaksanakan selaras dengan peraturan dan pekeliling kewangan yang berkuatkuasa

 

Fungsi Seksyen

  • Pengurusan perolehan universiti
  • Pengurusan bayaran projek pembangunan