Bahagian Penjanaan Pendapatan & Endowmen

Seksyen Endowmen & Penjanaan
  • Pemantauan pengurusan endowment
  • Pemantauan anak syarikat
Seksyen Pelaburan
  • Pemantauan pelaburan
  • Mengenalpasti dan merancang kaedah pelaburan untuk pulangan terbaik