Seksyen Perolehan

Salwati binti Mohamad @ Asmara
Ketua Penolong Bendahari
09-668 4388
salwati@umt.edu.my
Norizan binti Muhd Amin
Penolong Akauntan
09-668 4338
nor@umt.edu.my
Khairudin bin Mat Nawi
Penolong Akauntan
09-668 4853
khairudin@umt.edu.my
Salihah binti Mohd Yusof
Penolong Akauntan
09-668 4853
salihahmy@umt.edu.my
Rossilawati binti Salleh
Pembantu Akauntan Kanan
09-668 4853
shiela@umt.edu.my