Seksyen Akaun

Mohd Ridzuan bin Mamat
Ketua Penolong Bendahari
09-668 4380
ridzuan@umt.edu.my
Rahimah binti Muda
Penolong Akauntan
09-668 4134
rahimahmuda@umt.edu.my
Rohana binti Ali
Penolong Akauntan
09-668 4852
roha@umt.edu.my
Wan Seri binti Wan Husin
Penolong Akauntan
09-668 4852
w.seri@umt.edu.my