Seksyen Kewangan Pelajar

Raudhah binti Hashim@Kasim
Penolong Bendahari Kanan
09-668 4375
raudhah@umt.edu.my
Fatimah Zahara binti Ab. Wahab
Penolong Akauntan Kanan
09-668 4373
ara@umt.edu.my
Salmiza binti Sulong
Penolong Akauntan
09-668 4246
salmiza@umt.edu.my
Munirah binti Ahmad
Penolong Akauntan
09-668 4246
munirahahmad@umt.edu.my
Anis Hazunee binti Hassan
Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan
09-668 4246
zunee@umt.edu.my
Noliza binti Omar
Pembantu Tadbir (Kewangan)
09-668 4136
noliza@umt.edu.my