Objektif Bahagian

Menjalankan pemantauan serta kawalan yang menyeluruh ke atas pengurusan kewangan universiti dilaksanakan dengan telus serta menggunakan sumber yang ada dengan efisyen dan optimun

Seksyen :