POLISI KUALITI PEJABAT BENDAHARI

Beriltizam Untuk Memberi Pengurusan Kewangan Universiti Yang Berkualiti Kepada Pelanggan

 

MS ISO 9001:2008