Muhamad Fiqree bin Nor Adanan
Penolong Bendahari
09-668 3851
m.fiqree@umt.edu.my
Royuana binti Awang
Penolong Akauntan Kanan
09-668 3722
royuana@umt.edu.my
Noor Eliani binti Mohd Tia
Penolong Akauntan
09-668 3721
elia@umt.edu.my
Siti Aishah binti Mamat
Penolong Akauntan
09-668 3721
s.aishah@umt.edu.my
Noorsalizawati binti Sidik
Pembantu Akauntan
09-668 3721
noorsalizawati@umt.edu.my
Sapiah binti Daud
Pembantu Akauntan
09-668 3721
sapiah@umt.edu.my
No. Faksimili Zon Kewangan Penyelidikan
09-668 3848