Salwati binti Mohamad @ Asmara
Ketua Penolong Bendahari
09-668 4388
salwati@umt.edu.my
Salihah binti Mohd Yusof
Penolong Akauntan
09-668 4853
salihahmy@umt.edu.my