Search
Bahagian Pengurusan Dana
Seksyen Hasil

– Pengurusan hasil janaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, perundingan dan khidmat sokongan universiti
– Pengurusan tunai

Seksyen Bajet

– Perancangan & permohonan bajet
– Pemantauan dan pelaporan bajet

Seksyen Kewangan Pelajar

Pengurusan kewangan pelajar prasiswazah dan pasca siswazah meliputi pengebilan yuran, kutipan dan pengurusan hutang pelajar

Hubungi Kami
Lain-lain