Search
Bahagian Perakaunan & Aset
Seksyen Akaun dan Pengurusan Risiko

Perakaunan

– Penyenggaraan akaun Universiti
– Penyediaan laporan kewangan Universiti
– Pengurusan EFT dan penyediaan cek
– Penyenggaraan sistem kewangan SAGA Century dan server kewangan

 Pengurusan Risiko

– Pengurusan Risiko Kewangan

Seksyen Kewangan Aset

– Pengurusan kewangan aset Universiti
– Pengurusan perlindungan insuran ke atas harta Universiti

Hubungi Kami
Lain-lain