Search
Bahagian Perkhidmatan Kewangan
Seksyen Perolehan

– Pengurusan perolehan universiti
– Pengurusan perolehan item guna sama
– Pengurusan bayaran projek pembangunan

Seksyen Kewangan Staf

– Pengurusan kewangan staf
– Pengurusan pinjaman kenderaaan dan komputer
– Pengurusan kewangan cuti belajar staf

Seksyen Zon Kewangan

Penyelidikan

– Pengurusan bayaran PTJ Pusat Kecemerlangan:

  1. Belanja mengurus
  2. Penyelidikan
  3. Perundingan
  4. Akaun Amanah
 • – Penyenggaraan maklumat kewangan penyelidikan, perundingan dan akaun amanah

Akademik

 • – Pengurusan bayaran PTJ Akademik:
  1. Belanja mengurus
  2. Penyelidikan
  3. Akaun Amanah
 • – Pengurusan kewangan Kolej Kediaman dan Akaun Amanah Pelajar

Pentadbiran

 • – Pengurusan bayaran PTJ Sokongan Pengurusan :
  1. Belanja mengurus
  2. Akaun Amanah

 • – Pengurusan bayaran berpusat meliputi :
  1. utiliti
  2. bahan api
  3. waran penerbangan
  4. penyelenggaraan kenderaan
 • Penyediaan laporan  pembayaran
Hubungi Kami
Lain-lain