Objektif Zon

Melaksanakan pengurusan kewangan PTJ akademik merangkumki pembayaran kumpulan wang mengurus, penyelidikan, perundingan dan akaun amanah serte menyenggara maklumat kewangan dengan efisyen selaras peraturan berkuatkuasa.

Fungsi

  1. Belanja mengurus
  2. Penyelidikan
  3. Akaun amanah