Objektif Zon

Melaksanakan pengurusan kewangan PTJ sokongan merangkumi pembayaran kumpulan wang mengurus, penyelidikan, perundingan dan akaun amanah serta menenggara maklumat kewangan dengan efisyen selaras peraturan berkuatkuasa

Fungsi Seksyen

  1. Belanja mengurus
  2.  Akaun amanah
  1. Utiliti
  2. Bahan api
  3. Waran penerbangan
  4. Penyelenggaaan kenderaan