Pekeliling Pejabat Bendahari

BILANGAN/TAHUNPERKARA 
Bil. 1 Tahun 2019PEKELILING BENDAHARI BIL.1 TAHUN 2019 - KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM SARJANA SAINS (FORENSIK ALAM SEKITAR), SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (SENIBINA KAPAL DAN KEJURUTERAAN MARIN) DAN SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOSAINS MARIN)PB01-2019
Bil. 2 Tahun 2019PEKELILING BENDAHARI BIL.2 TAHUN 2019 - TATACARA PENGURUSAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Bendahari ini, Pekeliling Bendahari Bilangan 4 Tahun 2010: Tatacara Pengurusan Akaun Amanah Universiti Malaysia Terengganu adalah dibatalkan.
PB02-2019
Bil. 1 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.1 TAHUN 2018 -
KADAR BAYARAN BAGI CAJ PERKHIDMATAN DAN ANALISIS MAKMAL DI INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA (AKUATROP)
PB01 2018
Bil. 2 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.2 TAHUN 2018
- KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM ASASI STEM UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
PB02-2018
Bil. 3 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2018
- KADAR CAJ BAGI ARTIKEL YANG DITERBITKAN DALAM JOURNAL OF SUSTAINABILITY SCIENCE AND MANAGEMENT (JSSM)
PB03-2018
Bil. 4 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2018
- PENETAPAN KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI EMPAT (4) PROGRAM SARJANA KERJA KURSUS DI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN (PPIMG), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB04-2018
Bil. 5 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.5 TAHUN 2018
- PENGGUNAAN KONTRAK PUSAT BAGI PEMBEKALAN SAMPUL SURAT DI UMT
PB05-2018
Bil. 6 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 6 TAHUN 2018
- PELANTIKAN PEMBEKAL BAGI PEMBEKALAN BAHAN BAKAR UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Dengan ini, Pekeliling Bendahari Bilangan 16 Tahun 2017 adalah dibatalkan
PB06-2018
Bil. 7 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.7 TAHUN 2018
- KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI (3) TIGA PROGRAM SARJANA MUDA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU IAITU; SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) NANOFIZIK, SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN MUDAH ALIH) DAN SARJANA MUDA PENGURUSAN OPERASI MARITIM (KEPUJIAN)
PB07-2018
Bil. 8 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.8 TAHUN 2018
- KADAR YURAN PROGRAM SARJANA MUDA ANTARABANGSA ATAU INTERNATIONAL DEGREE PROGRAMME (IDP) DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB08-2018
Bil. 9 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 TAHUN 2018
- KADAR CAJ BAGI KEAHLIAN LUAR, KEAHLIAN ALUMNI UMT DAN KEAHLIAN PESARA UMT DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH (PSNZ) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB09-2018
Bil. 10 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.10 TAHUN 2018
- KADAR CAJ BAGI PERKHIDMATAN PERUNDINGAN UMT

membatalkan Garis Panduan Bil.3 Tahun 2001- klausa Bayaran Perundingan (para 7.1 hingga para 7.6)
PB10-2018
Bil. 11 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 11 TAHUN 2018
- KADAR BAYARAN BAGI PERKHIDMATAN RAWATAN DAN PERUBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU YANG DITAWARKAN KEPADA KOMUNITI LUAR
PB11-2018
Bil. 12 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 TAHUN 2018
- KADAR BAYARAN BAGI PERKHIDMATAN PEGAWAI PERGIGIAN LOKUM YANG BERTUGAS DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB12-2018
Bil. 13 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 TAHUN 2018
- PELAKSANAAN CUKAI JUALAN DAN PERKHIDMATAN (SST)
PB13-2018
Bil. 14 Tahun 2018PEKELILING BENDAHARI BIL.14 TAHUN 2018
- BAJET MENGURUS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2019
PB14-2018
Bil. 1 Tahun 2017PEKELILING BENDAHARI BIL.01 TAHUN 2017 -
KADAR SEWAAN ASRAMA TAMAN PERMINT MAKMUR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB01-2017
Bil. 2 Tahun 2017PEKELILING BENDAHARI BIL.02 TAHUN 2017 -
KADAR CAJ PERKHIDMATAN DAN SEWAAN BAGI KEMUDAHAN PUSAT PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB02-2017
Bil. 3 Tahun 2017PEKELILING BENDAHARI BIL.03 TAHUN 2017 -
CAJ PERKHIDMATAN SEWAAN MAKMAL BERGERAK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB03-2017
Bil. 4 Tahun 2017PEKELILING BENDAHARI BIL.04 TAHUN 2017 -
KADAR CAJ PERKHIDMATAN SUNTIKAN VAKSIN TIFOID, HEPATITIS DAN MENINGOCOCCAL MENIGITIS, PNEUMOCOCCAL SERTA INFLUENZA DI PUSAT KESIHATAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB04-2017
Bil. 5 Tahun 2017PEKELILING BENDAHARI BIL.05 TAHUN 2017 -
KADAR SEWAAN BAGI PERALATAN SCUBA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB05-2017
Bil. 6 Tahun 2017PEKELILING BENDAHARI BIL.06 TAHUN 2017
- CAJ PERKHIDMATAN SEWAAN MAKMAL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB06-2017
Bil. 7 Tahun 2017PEKELILING BENDAHARI BIL.07 TAHUN 2017
- CAJ PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN KESIHATAN OLEH PEGAWAI PERUBATAN DAN UJIAN MAKMAL (TANPA X-RAY) UNTUK ORANG AWAM DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB07-2017
Bil. 8 Tahun 2017PEKELILING BENDAHARI BIL.08 TAHUN 2017
- CAJ PERKHIDMATAN PERUBATAN UNTUK ORANG AWAM DI PUSAT KESIHATAN UNVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB08-2017
Bil. 9 Tahun 2017PEKELILING BENDAHARI BIL.09 TAHUN 2017 - KADAR YURAN ASRAMA BAGI PELAJAR ANTARABANGSA YANG MENGINAP DI KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANUPB09-2017
Bil. 10 Tahun 2017PEKELILING BENDAHARI BIL.10 TAHUN 2017 - GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORATPB10-2017
Bil. 11 Tahun 2017PEKELILING BENDAHARI BIL.11 TAHUN 2017 - PERATURAN-PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT MENGENAI SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN MENGIKUT PRINSIP AL-BAI' BITHAMAN 'AJILPB11-2017
Bil. 12 Tahun 2017PEKELILING BENDAHARI BIL.12 TAHUN 2017 - PERATURAN-PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT MENGENAI SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR (SMARTPHONES)PB12-2017
Bil.1 Tahun 2016PEKILILING BENDAHARI BIL.01 TAHUN 2016
- TATACARA AKTIVITI PENJANAAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2011 - Penjanaan Pendapatan Pusat Tanggungjawab adalah dibatalkan.
PB01-2016
Bil. 1 Tahun 2015PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2015
- GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CUKAI BARANG & PERKHIDMATAN DI UMT
PB012015
Bil. 2 Tahun 2015PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2015
- LANGKAH PERBELANJAAN BERHEMAH
PB022015
Bil. 3 Tahun 2015PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2015
- KEMUDAHAN PEMBELIAN TIKET KAPAL TERBANG MENGGUNAKAN KAD KORPORAT DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB 032015
Bil. 4 Tahun 2015PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2015
- PELANTIKAN PEMBEKAL BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED DAN KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) WARNA JENIS HIGH SPEED DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB 042015
Bil. 5 Tahun 2015PEKELILING BENDAHARI BIL. 5 TAHUN 2015
- KADAR BAYARAN PERKHIDMATAN PENGIMEJAN (X-RAY) BAGI PESAKIT YANG DIRUJUK OLEH KLINIK LUAR KE PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB052015
Bil. 6 Tahun 2015PEKELILING BENDAHARI BIL. 6 TAHUN 2015
- KADAR BAYARAN PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN PERUBATAN (RME) UNTUK ORANG AWAM DAN PELAJAR BAHARU DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB062015
Bil. 7 Tahun 2015PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2015
- KADAR BAYARAN PERKHIDMATAN RAWATAN PERGIGIAN KEPADA ORANG AWAM DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB072015
Bil. 8 Tahun 2015PEKELILING BENDAHARI BIL. 8 TAHUN 2015
- KADAR BAYARAN PERKHIDMATAN SEWAAN BILIK MESYUARAT PUSAT KOMUNIKASI STRATEGIK UMT, PUTRAJAYA
PB082015
Bil. 9 Tahun 2015PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 TAHUN 2015
- KADAR SEWAAN BAGI KEMUDAHAN FASILITI SOKONGAN PENYELIDIKAN DI MAKMAL BERPUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB092015
Bil. 10 Tahun 2015PEKELILING BENDAHARI BIL. 10 TAHUN 2015
- KADAR SEWAAN BAGI KEMUDAHAN DAN PERALATAN MAJLIS PUSAT PEMBANGUNAN DAN HARTA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB102015
Bil. 11 Tahun 2015PEKELILING BENDAHARI BIL. 11 TAHUN 2015
- KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM SARJANA PENGURUSAN ZON PANTAI BERSEPADU (ICZM) DAN SARJANA SAINS (AKUAKULTUR), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB112015
Bil. 12 Tahun 2015PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 TAHUN 2015
- PENGUATKUASAAN PERBELANJAAN BERHEMAH UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PB122015