Search
Surat Pekeliling Bendahari
BILANGAN/TAHUNPERKARA
Bil 1 Tahun 2022SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2022
– PENURUNAN KADAR KEUNTUNGAN KE ATAS SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) BAGI STAF UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Perlu dibaca bersama Pekeliling Bendahari Bil. 12 Tahun 2017, Surat Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2018 dan Surat Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2019.
SPB01-2022
Bil 2 Tahun 2022SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2022
– PERATURAN PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TAHUN KEWANGAN 2022
SPB02-2022
Bil 3 Tahun 2022SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2022
– PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGKOMPUTERAN AWAN (CLOUD) DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Perlu dibaca bersama Pekeliling Bendahari Bil. 17 Tahun 2021-Peraturan Pengecualian Daripada Tatacara Sedia Ada (Secara Kaedah Sebut Harga Dan Tender) Perolehan Universiti Malaysia Terengganu (UMT).
SPB03-2022
Bil 4 Tahun 2022SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2022
– GARIS PANDUAN PENJIMATAN PERBELANJAAN AWAM INISIATIF PENJIMATAN UMT (PINDAAN 2022)

Para 3.4 (c) pada Pekeliling Bendahari Bil. 12 Tahun 2022-Garis Panduan Penjimatan Perbelanjaan Awam Inisiatif Penjimatan UMT adalah dibatalkan
SPB04-2022
Bil 5 Tahun 2022SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 5 TAHUN 2022
– PEMBATALAN PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 4 TAHUN 2020 BERKENAAN PENETAPAN YURAN ICT BAGI PELAJAR DIPLOMA DAN SARJANA MUDA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Pekeliling Bendahari Bilangan 4 Tahun 2020 adalah dibatalkan.
SPB05-2022
Bil 1 Tahun 2021SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2021
– PERUBAHAN KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM SARJANA MUDA SAINS GUNAAN NANOFIZIK DENGAN KEPUJIAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Dengan berkuatkuasanya Surat Pekeliling Bendahari ini, kadar yuran Sarjana Muda Sains (Kepujian) Nanofizik pada para 3.1 yang terdapat di Pekeliling Bendahari Bil. 7 Tahun 2018 adalah dibatalkan
SPB01-2021
Bil 2 Tahun 2021SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2021
– KADAR CAJ YURAN ASRAMA PER SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Surat pekeliling ini hendaklah dibaca bersekali dengan Peraturan Pembayaran Yuran Pelajar Universiti Malaysia Terengganu (Pekeliling Bendahari Bilangan 02/2007).
SPB02-2021
Bil 3 Tahun 2021SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2021
– INSENTIF PENGURANGAN YURAN PENGAJIAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) KESAN PENULARAN PANDEMIK COVID-19

Surat pekeliling ini hendaklah dibaca bersekali dengan Peraturan Pembayaran Yuran Pelajar Universiti Malaysia Terengganu (Pekeliling Bendahari Bilangan 02/2007).
SPB03-2021
Bil 4 Tahun 2021SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2021
– PERATURAN PENUTUPAN AKAUN UMT BAGI TAHUN KEWANGAN 2021
SPB04-2021
Bil 5 Tahun 2021SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 5 TAHUN 2021
– INSENTIF PENGURANGAN YURAN PENGAJIAN SESI 2021/2022-I UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Surat Pekeliling Bendahari Bil.3 Tahun 2021: Insentif Pengurangan Yuran Pengajian Di UMT, Kesan Penularan Pandemik COVID-19 bertarikh 22 Ogos 2021 adalah dibatalkan.
SPB05-2021
Bil 6 Tahun 2021SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 6 TAHUN 2021
– TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI BULANAN BAGI TAHUN 2022
SPB06-2021
Bil 1 Tahun 2020SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.1 TAHUN 2020
– PENGECUALIAN TEMPOH KELAYAKAN PEMBIAYAAN PINJAMAN KENDERAAN BAGI TUJUAN PEMBIAYAAN SETERUSNYA DENGAN MENGGUNAKAN NOMBOR PENDAFTARAN KENDERAAN (PLAT KHAS UMT)

Dibaca bersama Pekeliling Bendahari Bil.11 Tahun 2017
SPB01-2020
Bil 2 Tahun 2020SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.2 TAHUN 2020
– PERUBAHAN KADAR SEWAAN/CAJ KEMUDAHAN BAGI PERALATAN SCUBA DI BAWAH SELIAAN PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN UMT

Dibatalkan: Lampiran A (Para B: Peralatan Marin) pada Pekeliling Bendahari Bil.13 Tahun 2011 serta Pekeliling Bendahari Bil.5 Tahun 2017
SPB02-2020
Bil 3 Tahun 2020SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.3 TAHUN 2020
– PERATURAN PENUTUPAN AKAUN UMT BAGI TAHUN KEWANGAN 2020
SPB03-2020
Bil 1 Tahun 2019SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.1 2019
– PINDAAN PENJAMIN PINJAMAN KENDERAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Para 5.4 dan para 6.2 pada PEKELILING BENDAHARI BIL. 11 TAHUN 2017 adalah dibatalkan
SPB01-2019
Bil 2 Tahun 2019SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.2 TAHUN 2019
– PERATURAN PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TAHUN KEWANGAN 2019
SPB02-2019
Bil 3 Tahun 2019SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.3 TAHUN 2019
– PINDAAN PENJAMIN PINJAMAN KOMPUTER UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Para 6.1.2 pada Pekeliling Bendahari Bil.12 Tahun 2017: Peraturan-Peraturan dan Syarat-Syarat Mengenai Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones), adalah dibatalkan.
SPB03-2019
Bil 4 Tahun 2019SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.4 TAHUN 2019
– TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI BULANAN BAGI TAHUN 2020
SPB04-2019
Bil 1 Tahun 2018SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.1 TAHUN 2018
– PINDAAN KADAR ELAUN FELO KOLEJ SISWA (FKS) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
SPB01 2018
Bil 2 Tahun 2018SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.2 TAHUN 2018

– PINDAAN PIHAK BERKUASA MELULUS PINJAMAN KENDERAAN & KOMPUTER UMT

a. Para 4: Pekeliling Bendahari Bil. 11 Tahun 2017; dan b. Para 5: Pekeliling Bendahari Bil. 12 Tahun 2017 -adalah dibatalkan-
SPB02 2018
Bil 3 Tahun 2018SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.3 TAHUN 2018
– LARANGAN MEMBUAT TUNTUTAN PERJALANAN PALSU DI KALANGAN STAF UMT
SPB03 2018
Hubungi Kami
Lain-lain